Stichting Waterplant

D'n Bart Waterplanten

Specialisme

Verbeteren water kwaliteit

Als het gaat om het verbeteren van de waterkwaliteit, da ga je kijken hoeveel waterplanten nodig zijn om een evenwicht te creëren. In gezond water gaan er allemaal beestjes in leven, als libellen, kikkers en salamanders. Vissen kunnen er hun eitjes afzetten in een gezond watergebied. Er zijn dan veel meer waterinsecten te vinden.

Kweken eetbare waterplanten

Uit metingen is gebleken dat Nederland de laatste jaren 2 graden warmer is geworden. De luchtlagen botsen daardoor met elkaar, waardoor er steeds meer regen valt. Het land wordt natter en natter. Een logische stap binnen de landbouw zou een switch naar teelt van eetbare waterplanten zijn. Te weten dat 95% van alle waterplanten eetbaar is.
Momenteel wordt er geen gebruik gemaakt van de bestaande wateren in Nederland. Stichting Waterplant is in samenwerking met waterschap de Dommel en Land van Ons actief om de eetbare waterplanten te kweken en ze op het bord te krijgen van de consument. Stichting Waterplant zou zijn ervaring en kennis graag overdragen aan agrariërs, zodat zij een belangrijk spil worden in dit proces. Boeren halen er tevens voordeel uit, omdat ze er gelijk hun slootwater mee kunnen zuiveren om te voldoen aan Kaderrichtlijn Water.

Grond verzakking

In Nederland wordt water weggepompt of naar de zee geloodsd. Het land klinkt daardoor in. Als je waterplanten in gebieden laat doorgroeien dat wordt het land steeds hoger. Er ontstaat als het ware weer een nieuwe veengrond die vocht kan vasthouden. Daardoor droogt het land niet meer uit.

Kijk hier de uitzending ‘Heel Holland zakt’ van de Monitor.

 

Behoud biodiversiteit

Biodiversiteit betekent het behoudt van diverse soorten planten en dieren in een bepaalde leefomgeving. Stichting Waterplant zet zich niet alleen in voor het behoudt, maar eerder het bevorderen van het terugbrengen van biodiversiteit. Sloten worden steeds bruiner en vertroebeld, dieren en planten verdwijnen. Wij brengen meer leven in de sloot, door het plaatsen van diverse waterplanten, zodat de sloot weer gaat zuiveren van zichzelf. Er komt zo meer zuurstof in het water en het water wordt weer helder. Beesten die er niet meer inzaten worden er nu naar aangetrokken. Watervlooien kunnen bijvoorbeeld alleen in helder water leven, zij worden daardoor aangetrokken. Zij zorgen vervolgens zelf ook voor het reinigen van water, doordat ze klein afval in het water opeten. De vlooien zijn zelf weer voedsel voor voor bijvoorbeeld paddenvisjes, salamanders en libellen larven. Zo ontstaan de ketens die de kwaliteit van het water in stand houden.

Kunde

  • inschatten waterkwaliteit blote oog
  • directe inschatting van locatie behoefte
  • zeer grote waterplanten kennis
  • plaatsing planten op juiste plek