Stichting Waterplant

D'n Bart Waterplanten

De Stichting

door jaren ervaring is er grote expertise

Van Vader …

In de jaren ‘70 is het bedrijf ‘Koot’ opgezet door Bert Koot. Het was een grote Hollandse kwekerij met waterplanten, bloemen, komkommers en andere groenten.

In de jaren ‘80 is de naam veranderd in de naam D’n Bart Waterplantenbedrijf.
Het bedrijf heeft zich toegespitst in het kweken van waterplanten. Wij leverden vooral aan grote bedrijven, kwekerijen, tuincentra, hoveniers en landschapsarchitecten.

.. op zoon

In de jaren ‘80 is de naam veranderd in de naam D’n Bart Waterplantenbedrijf.
Het bedrijf heeft zich toegespitst in het kweken van waterplanten. Wij leverden vooral aan grote bedrijven, kwekerijen, tuincentra, hoveniers en landschapsarchitecten.

In de jaren ‘90 werd de naam Waterplant.nl, na overlevering van vader op zoon.
Het kweken en leveren van waterplanten werd voort gezet. Daarnaast zijn we projecten gaan uitvoeren voor de overheid en waterschappen. Hierdoor konden we de waterplanten zelf plaatsen in nieuwe natuur- en wetlandprojecten om zodoende het water te zuiveren.

Bedrijf werd Stichting

In 2010 was Kees Koot de initiatiefnemer voor het oprichten van Stichting Waterplant. Hij is als Aquatisch Ecologisch Adviseur onlosmakelijk verbonden met de Stichting. Samen met een team vrijwilligers zetten ze zich in, vanuit onze idealen en visie, om een verbeterslag te maken in het behoud van de natuur.
Door wereldwijd natuurgebieden te bezoeken leren we de natuur beter kennen in verschillende facetten. We leren van de natuur hoe waterplanten een veelzijdige functie innemen en deel nemen in de kringloop van de onderwaterwereld. Deze kennis zetten we in bij het oplossen van uitdagingen bij het werken aan projecten.

Het gaat door

De jongste zoon van Kees, Sjorsji Koot, is inmiddels zijn eigen bedrijf gestart. Koot Waterbeplanting levert waterplanten aan collega kwekers. We werken uiteraard ook veel samen!

Voor meer informatie:

Koot Waterbelanting
telefoon: 06 202 248 67
mail: kootwaterbeplanting@gmail.com

Wat we nu doen

Momenteel ondersteunen en adviseren wij overheidsinstellingen, waterschappen, advies- en ingenieursbureaus over de toepassing van verschillende waterplanten binnen de betreffende omgeving met zijn specifieke kenmerken en doelen.
Tevens bieden we hulp en advies bij particuliere initiatieven, zoals natuurvijvers, helofyten- of rietfilters, natuurontwikkelingsplannen, watertuinen, etc.
Hierbij is ons streven om geen gebruik te maken van machinale en chemische hulpmiddelen bij het zuiveren van het water, maar echt uit te gaan van de kracht van de natuur. Wij zoeken altijd naar het verhelpen van verstoringen in de balans van een traject om een evenwichtig natuurlijke omgeving te creëren.