Stichting Waterplant

D'n Bart Waterplanten

Welkom bij Stichting Waterplant

Voortvarend binnen Kaderrichtlijn Water

Waterplanten

Ga je aan de slag met waterplanten, dan gaat er een wereld voor je open. Met waterplanten in je sloot of meertje gaat de natuur leven en herstelt de balans.
Schoon water trekt dieren en planten aan. De omgeving geniet mee.

Stichting Waterplant ziet zelfs nog meer mogelijkheden en zet zich daar vol voor in. Denk aan natte teelt, eetbare waterplanten en het tegengaan van grondverzakking.

Wij werken samen met Waterschap de Dommel en Land van Ons.

Uitgangspunten van Stichting Waterplant zijn:
  • Zuiveren van water
  • Verbeteren biodiversiteit in en om het water
  • Werken met natuurlijke oplossingen
  • Kaderrichtlijn Water, link
Doelstellingen van de Stichting Waterplant zijn:
  • Bevordering groei en spreiding van de planten
  • Onderzoek naar de eetbaarheid van planten
  • Ondersteunen van (boeren)bedrijven bij de teelt
  • Behoud van plantensoorten
  • Samenwerken