Stichting Waterplant

D'n Bart Waterplanten

Kaderrichtlijn Water

Kaderrichtlijn Water

 

De Kaderrichtlijn Water (KRW) is een Europese richtlijn die op 22 december 2000 van kracht is geworden. Doelstelling is het realiseren en behouden van chemisch schoon en ecologisch gezond oppervlaktewater en grondwater. De EU-lidstaten moeten deze ‘goede toestand’ uiterlijk in 2027 realiseren. Er zijn uitzonderingsmogelijkheden.

Meer informatie is te vinden op de website van Informatiepunt Leefomgeving