Stichting Waterplant

D'n Bart Waterplanten

Advies

Persoonlijke benadering

Stichting Waterplant heeft zijn expertise op een aantal specifieke vlakken. De onderliggende kennis komt voort uit universitaire scholing en zeer veel praktische ervaring.
Neem gerust contact op voor meer informatie en eventueel een offerte.

Kaderrichtlijn Water

Met het opvolgen en uitvoeren van ons advies wordt volledig voldaan aan de Europese wetgeving, de Kaderichtlijn Water.

Advies ter plaatse

Stichting Waterplant adviseert in het gebruik van waterplanten voor waterzuivering en voor het kweken van eetbare waterplanten.
Ter plaatse kan er een complete inschatting gemaakt worden en aangepast aan de situatie.
Oplossingen worden altijd gezocht in de milieuvriendelijke hoek.

Natuurontwikkeling

We geven advies op het zuiveren van water in alle waterwegen van waterschappen voor het herstel van de biodiversiteit. Het zuiveren geschied door middel van het het plaatsen van onderwaterplanten. Om balans te herstellen en behouden in watergebieden zijn nog een paar ijkpunten belangrijk om aandacht te geven. Denk aan de juiste waterstand, dieren in de omgeving, grondsoort, overgroei voorkomen, aanwezige mest- en afvalstoffen.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Begeleiding

Boeren, vissers, tuinders en waterschappen die binnen hun bedrijf willen starten met het werken met waterplanten bieden wij een traject. Hierin begeleiden we bij het opstarten van een proef op het bedrijf. Daarop volgt begeleiding bij het kweken en eventueel verkopen van waterplanten.

Mogelijkheden
  • Locatie beschikbaar maken voor teelt
  • Maken van keuze in soorten planten
  • Waar uitgaansmateriaal te kopen
  • Meststoffen
  • Rooien van de waterplanten
  • Verpakken van de waterplanten
  • Bezoeken van collega’s
  • Levering waterplanten

    Neem contact met ons op voor meer informatie.

Inrichten locatie

Stichting Waterplant is inzetbaar voor herinrichting van waterwegen, als sloten, meertje en natuurvijvers.

Op plekken waar waterplanten verdwenen zijn en water onzuiver is maken we een plan op maat. Na overeenstemming richten we de locatie in. Hierbij leveren wij zelf de planten die wij op eigen terrein kweken. Er worden natuurlijke oplossingen gezicht voor eventuele obstakels binnen op de locatie.

Neem contact met ons op voor meer informatie.