Stichting Waterplant

D'n Bart Waterplanten

Advies ter plaatse

Stichting Waterplant adviseert in het gebruik van waterplanten voor waterzuivering en voor het kweken van eetbare waterplanten. Onder andere particulieren, bedrijven en waterschappen kunnen bij ons terecht.

Stichting Waterplant adviseert in het gebruik van waterplanten voor waterzuivering en voor het kweken van eetbare waterplanten.
Ter plaatse kan er een complete inschatting gemaakt worden en aangepast aan de situatie.
Oplossingen worden altijd gezocht in de milieuvriendelijke hoek.

Natuurontwikkeling

We geven advies op het zuiveren van water in alle waterwegen van waterschappen voor het herstel van de biodiversiteit. Het zuiveren geschied door middel van het het plaatsen van onderwaterplanten. Om balans te herstellen en behouden in watergebieden zijn nog een paar ijkpunten belangrijk om aandacht te geven. Denk aan de juiste waterstand, dieren in de omgeving, grondsoort, overgroei voorkomen, aanwezige mest- en afvalstoffen.

Neem contact met ons op voor meer informatie.